Новина

ДП Чернігівський лісгосп


Товариство лісівників України оголошує про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт випускників учнівських лісництв

Товариство лісівників України оголошує про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт випускників учнівських лісництв (у 2021 році присвячений 30-річчю Незалежності України та 100-річчю з дня народження Бориса Миколайовича Лук’янова, міністра лісового господарства України 1966–1979 рр.)
Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для професійного розвитку учнівської молоді учнівських лісництв, стимулювання їхнього інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями у галузі лісового й садово-паркового господарства та деревообробних технологій. Щорічний конкурс присвячується одному з видатних лісівників України.
У Конкурсі можуть брати участь учні 11-х класів закладів загальної середньої освіти, що є випускниками учнівських лісництв.
Товариство лісівників України проводить Конкурс за підтримки Державного агентства лісових ресурсів України та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.
Конкурс оголошується не пізніше 1 лютого рішенням Президії ВР ТЛУ за трьома дослідницькими спрямуваннями:
ліс та лісові ресурси у житті людини;
рослини урбанізованого середовища та озеленення населених пунктів;
вироби з деревини та раціональне використання деревинних ресурсів.
Завдання Конкурсу
Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприяння реалізації їх дослідницьких здібностей;
стимулювання самовдосконалення учнівської молоді;
популяризація професій лісівничого спрямування, а також досягнень науки, техніки й інноваційних технологій у галузі лісового й садово-паркового господарства та деревооброблювальних технологій;
залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю.
Вимоги до наукових робіт
1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені дослідницькі роботи (далі – Роботи) учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти які є учнями учнівських лісництв.
2. Роботи повинні ґрунтуватися на певних науковій та експериментальній базах, містити дані особисто проведених дослідів, спостережень чи пошукової роботи, результати їх опрацювання, аналізу й узагальнення, посилання на відповідні наукові джерела; відображати власну позицію молодого дослідника.
3. У роботах мають бути чітко визначені: мета, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методи дослідження, відмінність і перевага запропонованих підходів і результатів.
4. До роботи мають бути додані відгуки наукового керівника, який підтверджує достовірність наведених у роботі результатів, а також рецензія фахівця відповідного напряму (досвідченого педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника, спеціалістів лісового господарства).
5. Дослідницькі роботи оформлюються відповідно до вимог (див. додаток): tlu.kiev.ua/.../article/uvaga-konkurs-tlu.html

Останні новини