Новина

ДП Чернігівський лісгосп


Підсумки фінансово-господарської діяльності ДП «Чернігівський лісгосп» за І квартал 2019 року.

Рубки формування та оздоровлення лісів (санітарні) за І квартал 2019 року виконані на площі 504 га при плані 282 га (179 %), на яких заготовлено деревини 22283 м³ при плані 11000 м³ (виконання склало на 203 %), із них: вибіркові – 476 га при плані 270 і заготовленою деревиною по факту 12270 м.куб., при плані 5500 м³ (223%), та суцільні – 28 га при плані 12 га і кількістю заготовленої деревини при плані 5500 м³, по факту - 10013 м³ (182%). 
Найманими бригадами заготовлено 14572 м³, що становить 70% від загальної заготівлі деревини, в т.ч. по рубкам головного користування -1543 м³, по рубкам ФіОЛ – 13029 м³. 
В цілому по підприємству заготовлено деревини 20952 м³, що на 1114 м³ (на 5%) менше ніж за І квартал 2018 року. Із них лісоматеріалів круглих – 14431 м³ (69%) від загальної маси заготовленої деревини, дров’яна деревина НВ – 6084 м³, що на 191 м³ (на 3%) більше ніж за аналогічний період 2018 року. Питома вага дров’яної деревини НВ в загальній масі заготовленої деревини складає 29% (2018 рік – 26,7%). Більш детальний порівняльний аналіз по видах лісопродукції провести неможливо через перехід на нові стандарти якості деревини в січні 2019 року. На рубках головного користування в 2019 році зменшено об’єми заготівлі деревини за рахунок збільшення об’ємів санітарних рубок через ураженість лісових масивів верхівковим короїдом. Так в І кварталі 2018 року на рубках головного користування було заготовлено деревини 3916 м³, а в 2019 році – 1543 м³, що на 2373 м³ менше (або на 61%).
Обсяг реалізації в І кварталі 2019 року склав -18,632 млн. грн., що на 1,453 млн. грн. більше, ніж в І кварталі 2018 року, що пояснюється збільшенням кількості деревини, яка була реалізована протягом І кварталу 2019 року. Так, на початок року на залишках обліковувалось деревини в кількості 10062 м³, з якої лісоматеріалів круглих – 6577 м³, деревини дров’яної ПВ – 501 м³, деревини дров’яної НВ – 2984 м³. Реалізовано протягом кварталу було 23914 м³, що на 3248 м³ більше, ніж за той же період 2018 року.
Реалізація на 1 га в І кварталі 2019 року склала 335,3 грн. ( 309,2 грн. в 2018 році); кошти, спрямовані на ведення лісового господарства – 4,7739 млн. грн., або 85,9 грн. на 1 га (4,1722 млн. грн. в 2018 році, або 75,08 грн. на 1 га); реалізована продукція на 1 штатного працівника –101,81 тис. грн. (88,1 тис. грн. в 2018 році). Середня заробітна плата за І квартал 2019 року склала 10757,38 грн., що на 437,49 грн. менше, ніж в І кварталі 2018 року (або 96 %). Зменшення середньої заробітної плати пояснюється погіршенням ситуації з надходженням коштів від реалізації деревини. Так, в березні 2018 року було виплачено премію по річних результатах роботи за 2017 рік в сумі 750 тис. грн., а в 2019 році відбулося зменшення обсягів коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок підприємства (якщо дебіторська заборгованість станом на 01.04.2018 року становила 483 тис. грн., то станом на 01.04.2019 року досягла межі 3826 тис. грн.). Нажаль, така ситуація склалась не тільки в окремо взятому лісгоспі, а в цілій галузі. Відсутність коштів, та спад обсягів реалізації унеможливлює подальший розвиток підприємства і зокрема, ріст заробітної плати.
За рахунок збільшення об’ємів реалізації на 1,453 млн. грн. в І кварталі 2019 року було збільшено обсяг поточних податків та обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів з 8,261 млн. грн. в І кварталі 2018 року до 9,183 млн. грн. у 2019 році (темп росту склав 11 % при збільшенні реалізації на 8%). Питома вага сплачених податків склала 49%). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) у І кварталі 2019 року склала 14,053 млн. грн. проти 10,478 млн. грн. у 2018 році, що пояснюється: збільшенням вартості виконання лісосічних робіт сторонніми організаціями на 1,132 млн. грн., витрат на паливно-мастильні матеріали – на 367 тис. грн., витрат на ремонт техніки, задіяної на вивезенні лісопродукції – на 547 тис. грн., збільшенням рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 3,17 млн. грн., впровадження нового податку – земельного податку на землі, вкриті лісовими насадженнями - 310 тис. грн. та інше. В результаті значно зменшило чистий прибуток до оподаткування з 3,205 млн. грн. у І кварталі 2018 року до 166 тис. грн. у І кварталі 2019 року, та призвело до зменшення нарахованих дивідендів з 1,962 млн. грн. до 136 тис. грн. відповідно. 
Вартість знеособленого кубометра реалізованої деревини по підприємству зменшилась на 51,52 грн. або на 3,8% і склала 779,04 грн. проти 830,56 грн. Зменшення пояснюється збільшенням об’ємів заготівлі на рубках формування і оздоровлення лісу через значну ураженість лісових масивів верхівковим короїдом, та відповідно зменшення об’ємів рубок головного користування. Як наслідок, вихід лісоматеріалів круглих за класами якості наступний: А - 186 м³, В - 1175 м³, С – 2355 м³, та D – 10715 м³. Різниця вартості по прасу, який діяв протягом І кварталу 2019 року, між класами якості від А до D – від 410 до 675 грн. за м³.
Протягом І кварталу 2019 року було вивезено на проміжні та нижні склади продукції 62% заготовленої деревини (12946 м³). Витрати на вивезення 1 м³ склали 118,28 грн. Для порівняння – протягом І кварталу 2018 року було вивезено 35% (7787 м³) і витрати становили 224,8 грн. за 1 м³ вивезеної деревини.


Останні новини