Лісова сертифікація

Філія "Чернігівське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України"

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Чернігівське лісове господарство»

 

Загальні відомості про лісову сертифікацію

 

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів. Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Сертифікація ведення лісового господарства (або лісова сертифікація) — це відносно новий процес, який швидко розвивається і стрімко змінює звичний вигляд світової торгівлі лісоматеріалами. Якщо раніше при укладанні контрактів на постачання лісопродукції покупців цікавили якість, строки постачання та ціна, то тепер до цих вимог додається ще й вимога екологічної сертифікації.

Площа сертифікованих лісів у світі невпинно зростає і перевищує
355 млн. га. Сертифікована лісова продукція вже широко продається на розвинених ринках, все більша кількість споживачів надає їй перевагу. Наявність сертифікованої продукції стає пропуском на екологічно чутливі європейські ринки, особливо таких країн як Німеччина, Великобританія та Голландія.

Вигоди, які отримує підприємство від проведення сертифікації,

 є такими:

§  Наявність сертифікованої продукції поліпшує доступ на екологічно чутливі ринки.

§  Пропозиції на постачання сертифікованої продукції зазвичай надходять від найбільш солідних компаній, тому вони більш довготермінові та стабільні.

§  Сертифікація істотно поліпшує імідж підприємства та полегшує маркетинг його продукції.

§  Сертифікована продукція зазвичай має більшу ціну отже підвищує прибуток.

Крім цього сертифікація сприяє модернізації виробничого процесу, підвищенню ефективності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, підвищенню професійної відповідальності персоналу, забезпеченню сталості користування лісовими ресурсами, тощо.

Практично в усьому світі вкладення грошей в сертифікацію окупається і є корисним, як для бізнесу, так і для персоналу самого лісогосподарського підприємства.

Існуючі схеми лісової сертифікації

До національних систем сертифікації, наприклад, відноситься Канадська система сертифікації, що базується на серії стандартів CAN/ CSA-Z808-96 і CAN/ CSA-Z809-96, система сертифікації SFI (Sustainable Forest Initiative – ініціатива сталого управління лісами) Американської лісової та паперової асоціації, тощо. Міжнародними є сертифікати відповідності стандартам ISO (Міжнародної організації по стандартах), системи FSC (ЛОР – Лісової Опікунської Ради), системи PEFC (ПСЛС – Програма Схвалення Лісової Сертифікації).

Сертифікати ЛОР і ПСЛС підтверджують відсутність негативного впливу ведення лісового господарства на лісові екосистеми, а логотипи цих систем сертифікації ставляться на продукцію. Зміст сертифікатів ЛОР і ПСЛС полягає в тому, щоб показати покупцям, що лісова продукція отримана з лісів, де процес ведення лісового господарства відповідає певним вимогам і критеріям. Обидві ці системи застосовують знак відповідності, що ставиться на продукцію, використовується в торгівлі й допомагає покупцям знаходити та обирати сертифіковану продукцію.

Програма схвалення Лісової сертифікації була створена в 1999 році в Європі з ініціативи приватних власників лісу, незадоволених тим, що система ЛОР була на той час мало пристосована для дрібних (у кілька десятків або сотень гектарів) лісових володінь. В основу покладені національні системи сертифікації, розроблені на основі критеріїв і індикаторів сталого ведення лісового господарства, прийнятих Міністерською конференцією із захисту лісів у Європі. Головною проблемою цієї системи є те, що до цього часу лише поодинокі великі компанії – покупці у Європі висловилася на підтримку цієї системи, оскільки побоюються реакції з боку неурядових екологічних організацій, негативно настроєних стосовно системи ПСЛС. Саме через це сертифікована за схемою ПСЛС продукція на сьогоднішній день не дає відчутних ринкових переваг тим, хто сертифікувався за нею, і, фактично, лише заміщує раніше несертифіковану лісопродукцію.

Основним конкурентом системи сертифікації ПСЛС є система ЛОР, створена в 1993 році кількома торгівельними і екологічними організаціями і яка домінує на ринку сертифікованої лісової продукції. ЛОР — неурядова організація, яку підтримують екологічні та лісопромислові організації.

Система ЛОР є системою сертифікації, що динамічно розвивається в останні роки.

Площа лісів, сертифікованих за цією системою перевищує 129 млн. га в усьому світі (за станом на травень 2010 р.). Ця система сертифікації користується найвищою довірою споживачів, які стурбовані питаннями стану довкілля і збереженням лісів, оскільки підтримується такими потужними неурядовими екологічними організаціями, як Фонд охорони дикої природи (WWF), Грінпіс та інші.

 

Завданнями Лісової Опікунської Ради є:

1.   Підготовка універсальних принципів і критеріїв, на основі яких проводиться сертифікація в усьому світі.

2.   Акредитація компаній-аудиторів

3.   Розробка правил проведення та процедур сертифікації.

ЛОР розробила 10 принципів сталого ведення лісового господарства за якими оцінюється виконання підприємствами, що виявили бажання сертифікуватися, вимог сталого ведення лісового господарства. ЛОР рекомендує створювати національні й регіональні стандарти, засновані на 10 вищезгаданих глобальних принципах. Спосіб створення таких стандартів є найбільш репрезентативним, оскільки передбачає узгодження точок зору всіх зацікавлених сторін, включаючи неурядові організації.

 

Сертифікаційний процес за схемою ЛОР

Сертифікація за системою ЛОР є добровільним процесом і проводиться лише за умови бажання і готовності постійного лісокористувача засвідчити документально стале ведення лісового господарства і лісокористування на підприємстві.

Об’єктами сертифікації можуть бути:

§  система ведення лісового господарства, тобто сукупність управлінських, організаційних та технологічних процесів під час лісовідновлення і лісорозведення, охорони і відтворення лісів, рубок формування і оздоровлення лісів, збереження біологічного різноманіття, загального та спеціального користування лісовими ресурсами, забезпечення продукування лісами корисних властивостей, інших видів використання земель лісового фонду (мисливство, рекреація тощо), що об’єднані за господарськими та іншими ознаками в межах одного (під час індивідуальної сертифікації) або декількох (під час групової або регіональної сертифікації) лісокористувачів;

§  походження лісової продукції, тобто управлінські, організаційні та технологічні процеси руху лісової продукції (деревини, інших продуктів лісу чи виробів, які повністю чи частково виготовлені з їхнім використанням) від лісозаготівельника до кінцевого споживача.

Відповідно розрізняють:

§  сертифікацію системи ведення лісового господарства, тобто оцінку відповідності якості ведення лісового господарства та лісокористування визначеним стандартам.

§  сертифікацію ланцюга походження лісової продукції, тобто оцінку відповідності походження продукції та підтвердження того, що в процесі її виготовлення налагоджено спеціальний облік та ідентифікацію сировини і матеріалів, отриманих або виготовлених з лісової продукції, які надходять з сертифікованих лісів, що забезпечує їхню відмінність від продукції іншого походження. На лісогосподарському підприємстві сертифікується система ведення лісового господарства та ланцюг походження лісової продукції.

Сертифікація проводиться:

§  спеціально акредитованими Лісовою Опікунською Радою аудиторськими компаніями. Кожна аудиторська компанія, у свою чергу, зареєструвала в Лісовій Опікунській Раді власну програму проведення оцінки;

§  або на основні національного (регіонального) стандарту добровільної лісової сертифікації, ухваленого ЛОР, або (за відсутності національного стандарту) за програмою сертифікації та стандартом аудиторської компанії;

§  шляхом здійснення попереднього, основного, планових та позапланових аудитів;

§  на підставі контракту, який укладається на 5 років, тобто термін дії сертифікату становить 5 років, після чого всю процедуру треба повторювати.