Фінансова звітність

Філія "Чернігівське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2019 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 вересня 2019 року

Фінансовий звіт за перший квартал 2019 року

 • IMG 0003.jpgБаланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2019 року (Сторінка 1)
 • IMG 0004.jpgБаланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2019 року (Сторінка 2)
 • IMG 0001.jpgЗвіт про фінансовірезультати (Звітпро сукупний дохід) за 1 квартал 2019 (Сторінка 1)
 • IMG 0002.jpgЗвіт про фінансовірезультати (Звітпро сукупний дохід) за 1 квартал 2019 (Сторінка 2)

Фінансовий звіт за 2018 рік

 • IMG 0022.jpgЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (Сторінка 1)
 • IMG 0023.jpgЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (Сторінка 2)
 • IMG 0020.jpgБаланс (Звіт про фінансовий стан) за 31 грудня 2018 року (Сторінка 1)
 • IMG 0021.jpgБаланс (Звіт про фінансовий стан) за 31 грудня 2018 року (Сторінка 2)
 • IMG 0018.jpgЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Сторінка 1)
 • IMG 0019.jpgЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Сторінка 2)
 • IMG 0016.jpgЗвіт про власний капітал за 2018 р. (Сторінка 1)
 • IMG 0017.jpgЗвіт про власний капітал за 2018 р. (Сторінка 1)

Примітка до річної фінансової звітності за 2018 рік